Motortvätt

Publicerad av

Vi vårdar våra bilar regelbundet, utvändigt och invändigt – men det kan vara lätt att glömma motorutrymmet. Börja med motortvätten, därefter kan du tvätta övriga bilen.

Innan du börjar tvätta motorn och motorutrymmet på din bil ska du alltid undersöka om det är något särskilt du bör känna till om just din bils motor. Biltillverkaren kan ha olika riktlinjer för komponenter och medel som du bör förhålla dig till.

Parkera din bil på ett ställe där det är tillåtet att tvätta bilen, där vattnet och tvättmedlet kan ledas bort för rening på ett godkänt sätt. Smutsvattnet från biltvätt innehåller föroreningar såsom metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa är skadliga både för människor och för miljön. Om föroreningarna hamnar i dagvattensystemet leds de i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag, sjö eller havsvik. Ibland leds tvättvattnet till kommunens avloppsreningsverk, men avloppsreningsverken klarar inte att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada processen i reningsverket. Om du inte har tillgång till en biltvätt – tvätta bilen på gräs eller grus, då har smutsvattnet möjligheten att renas i marken innan det når grundvattnet.

 • Motorn skall vara kall innan du börjar tvätta den (en varm motor skall svalna av sig själv, häll inte på kallat vatten för att få ner temperaturen). En varm motor gör att avfettningsmedel och andra rengöringsmedel inte får rätt verkan, de torkar in för snabbt vilket kan orsaka att fula fläckar lämnas kvar.
 • Om luftintaget är öppet så vatten kan tränga in, skall intaget täckas, med exempelvis en plastpåse som binds eller tejpas fast. Det är viktigt att det inte rinner in vatten i luftintaget, vattnet kan nå förbränningsutrymmet och bilen blir svårstartad eller i värsta fall startar den inte alls.
 • Täck även el detaljer som t.ex generator och säkringar (nyare bilar har täta boxar för säkringar, se då till att locket är ordentligt stängt).
 • Plocka bort eventuell lös smuts för hand, du kan även ta hjälp av en mindre borste.
 • Lägg nu på avfettningsmedel på motorns mest nedsmutsade och oljiga ställen, börja nerifrån med en kallavfettning. Spruta på den med en kontrollerad stråle eller applicera den med pensel (viktigt att den inte kommer på fel platser där den kan skada och torka ut gummin och plaster).
 • Lägg sedan på nästa avfettningsmedel på övriga delar. Denna avfettningen är en så kallat alkalisk avfettning och går bra att lägga på plaster och gummin.
 • Undvik blötläggning av den ljudabsorberande mattan på undersidan av motorhuven om ditt fordon är utrustat med en sådan, eftersom den extra vikten av vattnet kan göra att den faller ner. Se till att komma åt alla andra ställen som är utsatta så att du verkligen får bort all smuts. Låt avfettningen verka några minuter utan att torka, innan du sköljer av den.
 • Skölj rent motorutrymmet och motorn, se till att få bort all tvättmedel och smuts med ljummet vatten på lågtryck.
 • Låt utrymmet och delarna lufttorka, en fördel kan vara att torka av dem med handduk eller mikrofiberduk, för att slippa kalkavlagringar efter att vattendroppar torkar in.
 • Ta sedan bort all plast som använts för att täcka luftintag och el detaljer.
 • Genom att applicera och polera in gummi- och vinylskyddsmedel på alla gummi- och plastdetaljer så skyddas delarna och det blir lättare att göra rent delarna nästa gång, samt att delarna hindras att åldras i förtid och torkar sönder. Framförallt kommer motorn att se ut som ny!
 • När motorutrymmet är rent blir mycket roligare och lättare att arbeta med motorn samt upptäcka eventuella fel. Skall bilen säljas är det bra att visa en köpare att du vårdat bilen på ett ansvarsfullt sätt.

Efter att du tvättat bort smuts- och oljeavlagringar på motorn kommer motorn att kylas bättre, vilket bidrar till rätt driftstemperatur. Motorbränder är inte ovanliga, flera av dessa hade kunnat förhindras om flera tvättat sina motorer. Det finns skäl till att vårda bilen, produkterna till detta finner vi i Mekonomens breda utbud.